Vad är fillers och vad används det för?

Fillers blir en allt vanligare behandling hos både gamla och unga. Enkelt förklarat handlar det om...

Read More