Vårt land är bland annat internationellt känt för sin förstklassiga sjukvård och sin vackra natur. Men faktum är att landet även börjar bli allt mer känt för sina skönhetsoperationer. I dagsläget finns det inte särskilt mycket att tillgå i form av officiell data som visar hur många svenskar som vill genomgå en hårtransplantation i Sverige. Men vi ska ändå göra vårt bästa för att försöka ge en tydligare bild av detta behov.

I dagsläget saknas officiell data att utgå från

Eftersom det inte finns någon officiell datakälla där det tydligt framgår hur många svenskar som vill genomgå en hårtransplantation i Sverige tvingas vi göra en uppskattning. Vi kommer att göra en kvalificerad gissning genom att uppskatta denna siffra utifrån flera olika faktorer. I en studie från 2020 utförd av International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) fann man att uppskattningsvis 35 % av alla män och 21 % av alla kvinnor globalt sett i någon grad visade intresse för denna skönhetsoperation.

En uppskattning av intresset att genomgå en hårtransplantation i Sverige

Med tanke på att Sveriges befolkningsmängd är cirka 10,5 miljoner i år (2023) kan vi göra en bra gissning. Detta genom att ta dessa procentsatser och applicera dessa på vår befolkningsmängd. På så vis kan vi få fram en grov uppskattning av det potentiella intresset. Men denna siffra bör dock tas med en stor nypa salt. Detta då det faktiska intresset kan variera utifrån flera olika faktorer, såsom kulturella normer, ekonomiska förhållanden, medvetenhetsgraden om behandlingen samt ytterligare ett antal faktorer.

Men om vi för sakens skull gör följande antaganden:

  • 35 % av alla män och 21 % av alla kvinnor kan vara intresserade av ingreppet
  • Sveriges befolkning är någorlunda jämnt fördelad mellan män och kvinnor
  • befolkningsmängden uppgår till 10,5 miljoner individer.

Då kan vi gissa oss till att cirka 294 000 svenskar vid något tillfälle i livet kan vara intresserade av att genomgå en hårtransplantation i Sverige eller utomlands. Men detta är alltså som bäst en kvalificerad gissning och den bör därför tas med en stor skopa salt. Däremot ger den oss en bra utgångspunkt för vidare diskussion.