Fillers blir en allt vanligare behandling hos både gamla och unga. Enkelt förklarat handlar det om att fylla ut specifika delar av kroppen med hyaluronsyra, ett ämne som finns naturligt i kroppen. Detta ämne sprutas in i rynkor och veck för att få bort dessa. Fillers kan även användas i samband med en botoxbehandling.

Vad är botox?

Botox är ett muskelavslappnande medel som utvecklats från ett starkt nervgift, botulinumtoxin. Botox är en mycket svagare version av giftet. Faktum är att ett fullvärdigt botulinumtoxin rankas som en av de mest potenta toxinerna i världen.
Botox påverkar kroppen genom förlamning, bland annat av musklerna. Medlet används vid skönhetsingrepp för att släta ut rynkor, vanligtvis de horisontella pannrynkorna samt rynkorna mellan ögonbrynen. Det har dock många fler användningsområden, bland annat för att behandla hjärnskador, migränbesvär, skelning och kraftig svettning. Värt att nämna att botox inte används på läppar.

Skillnaden mellan botox och fillers

Botox minskar rynkor genom att påverka musklerna. Fillers ger mer volym genom att hyaluronsyra injekteras inom vissa områden. Fillers är ett populärt sätt att behandla ärr, föryngra huden och inte minst för att förstora läpparna. Olika typer av fillers använder för de olika delarna av kroppen. Vissa är speciellt utvecklade för att ge läpparna mer fyllighet och form. Det finns även fillers som ger läpparna en föryngrande effekt, något som även förekommer för andra delar av huden.

Vad kostar botox och fillers?

En botoxbehandling kan kosta mellan 2 000 kronor upp till 8 000 kronor beroende på vad du vill göra och vilken klinik du vänder dig till. Botoxbehandling av glabella, området mellan ögonbrynen, kan kosta cirka 3 500 kronor.
En behandling med fillers kan kosta mellan ungefär lika mycket som botox, även här är priset beroende av vad du vill göra samt vilken klinik som gör det. Det är värt att nämna att en fillersbehandling inte är permanent. Om du vill behålla resultatet krävs det att du fyller på med fillers regelbundet. En fillersbehandling går snabbt och det går även fort att se resultatet. Tänk på att resultatet till stor del är beroende av hur skicklig behandlaren är.